Het Tandheelkundig Studenten Overleg (TSO)

Het Tandheelkundig Studenten Overleg is een vergadering van vijf of zes studenten Tandheelkunde met het Dagelijks Bestuur (het afdelingshoofd prof. dr. De Bruyn en de bedrijfsleider mw. drs. Van der Heu) en de opleidingsdirecteur prof. dr. Creugers.

Het TSO behandelt algemene studentenaangelegenheden. De meeste onderwijszaken worden in de daarvoor bestemde onderwijsoverlegorganen besproken. In het TSO worden echter deze onderwijszaken besproken waarvoor in andere overlegorganen geen gehoor wordt gevonden. Deze zaken hebben vaak met geld te maken. Er wordt 6 keer per jaar vergaderd.

Het aanstellen van de studentleden gebeurt door middel van sollicitaties. De sollicitaties vinden plaats op het moment dat er een plek vrijkomt. De studentleden zijn voor onbepaalde tijd aangesteld.

Studentleden TSO:

Jan van Hooft

Rosalinde Borgman

Hamed Sahak

Eline Bruning

Ohlin Cremers