Student Assessor

Als Student-assessor stop je een jaar met je studie en ga een jaar full-time aan de slag als student-lid van de raad van bestuur. Je opereert als de schakel tussen de decaan, opleidingsdirecteuren, beleidsmakers en alle studenten van de medische faculteit en je vertegenwoordigt alle studenten van Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, Molecular Mechanisms of Disease en Geneeskunde op zowel facultair, universitair als landelijk niveau. Als Student-assessor ben je het eerste aanspreekpunt vanuit de studenten en je zit dus regelmatig allerlei vergaderingen bij om het studentenstandpunt te belichten. De student-assessor van collegejaar 2017-2018 is Jessica Oudenampsen