TFV wapenDe Tandheelkundige FaculteitsVereniging is opgericht op 19 december 1963 door Theo van Bladeren (†). In eerste instantie zette de vereniging, zoals van een studievereniging verwacht mag worden, zich in voor het verbeteren van het Tandheelkundig onderwijs in alle facetten.

De vereniging groeide en er kwamen hiermee meer behoeftes boven vanuit haar leden. Met deze reden breidde de TFV haar activiteiten uit en werden er ook activiteiten aan de leden aangeboden vanuit de ontspanningstak. Een prachtige ontwikkeling!
Wat jaren later kwam de opleiding Mondzorgkunde, de opleiding Tandheelkunde vergezellen in het gebouw. Vanaf die tijd werd de TFV opengesteld voor zowel Tandheelkunde- als Mondzorgkundestudenten. Inmiddels is de Tandheelkundige FaculteitsVereniging een zelfstandige Vereniging voor alle studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Natuurlijk kunnen medewerkers binnen de opleidingen en afgestudeerden ook donateurlid worden. De TFV telt meer dan 550 leden, waarvan negen Ereleden, twee Emeritus Beschermheren, één Emeritus Beschermvrouwe en één Beschermheer. De TFV stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van haar leden en het bevorderen van het contact en de samenwerking van haar leden. Zij probeert dit te bereiken door:

  • Het vertegenwoordigen van de leden bij universitaire instanties en andere instanties
  • Het behartigen van studentenbelangen binnen het onderwijs
  • Het organiseren van educatieve voordrachten en workshops
  • Het organiseren van ontspanningsactiviteiten
  • Het onderhouden van contacten met zusterfaculteiten in Amsterdam en Groningen
  • Het onderhouden van contacten met andere studentenorganisaties
  • Het exploiteren van een sociëteit voor de leden onder de naam “ ’t Dappenglaasje “.

Het bestuur bestaat uit zes personen (meestal 5 van Tandheelkunde, 1 van Mondzorgkunde). Er wordt jaarlijks een nieuwe Praeses gekozen uit studentleden, die daarna zijn of haar eigen bestuur gaat samenstellen. Met behulp van commissies streeft het bestuur ernaar activiteiten te organiseren voor haar leden (studenten, oud-studenten en medewerkers). Zoals eerder aangegeven vinden deze activiteiten zowel plaats in de onderwijs- als de ontspanningstak.

De onderwijsactiviteiten en Onderwijscommissie worden gecoördineerd door de Vice-Praeses, de andere commissies door de Praeses der TFV. Het inzetten voor het onderwijs is het begin van de Vereniging geweest en sinds 1963 één van de speerpunten van de TFV.
Jaarlijks worden er vier algemene ledenvergaderingen (ALV’s) gehouden waarin voor studenten belangrijke punten aan de orde komen. Op deze manier worden studenten actief betrokken bij de behartiging van hun belangen en bij de planning en invulling van activiteiten.

De vereniging draait op het enthousiasme van haar leden en commissieleden. Met deze reden mag de TFV zich gelukkig prijzen dat ze relatief veel actieve leden heeft (ongeveer 1/3). De activiteiten zijn altijd druk bezocht!

Voor een kleine bijdrage per jaar wordt je al lid! De jaarlijkse contributie verbonden aan het lidmaatschap bedraagt :  € 12,-.

Pharmeon

Pharmeon

KNMT

KNMT

Raadsheren

Raadsheren

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Colgate

Colgate

ABN AMRO

ABN AMRO

KRT

KRT

Dental Clinics

Dental Clinics

Tijssen

Tijssen

Karssen

Karssen

HUSK

HUSK

Rovidam

Rovidam

CAS

CAS

DentConnect

DentConnect

Henry Schein

Henry Schein

Vvaa

Vvaa

Sibbing

Sibbing

implacom

implacom

Dental Care Professionals

Dental Care Professionals

Dental Stand Alone

Dental Stand Alone

HuFriedyGroup

HuFriedyGroup