Onderwijscommissie

Heb je vragen over het onderwijs? Zit je met op- of aanmerkingen over tentamens, praktijk of verschillende onderwijsblokken? Ben je benieuwd wat er gebeurt met jouw commentaar als je een blokevaluatie invult? Dan moet je bij de Onderwijscommissie zijn!

De Onderwijscommissie is een commissie bestaande uit alle jaarvertegenwoordigers en de studentvertegenwoordigers uit de verschillende medezeggenschapsraden en -commissies, namelijk uit het Onderwijs Management Team Tandheelkunde, de Opleidingscommissie, de Infectiepreventie Commissie/Commissie Patiëntzorg, het Tandheelkundig Studenten Overleg, Discipline Overleg Orgaan Tandheelkunde, Facultaire StudentenRaad en UMC-Raad. Ook de studentassessor van de Medische Faculteit zal aanwezig zijn.

Iedere maand komt de commissie bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Problemen die naar voren zijn gekomen of zijn voorgevallen bij de jaarvertegenwoordigers, de verschillende raden en commissies, of de studentassessor, worden in deze vergadering besproken. Samen brainstormen wij over ideeën en oplossingen voor problemen. Komen wij er niet gezamenlijk uit, dan kunnen zaken zo ook worden meegenomen naar een andere commissie die voor een oplossing of verbetering kan zorgen. De Onderwijscommissie is dus een interactief overlegorgaan dat als doel heeft de belangen van de student te behartigen

Wij kunnen niets zonder input van de studenten zelf. Het is dan ook uiterst belangrijk dat jullie, de studenten, met problemen op jullie jaarvertegenwoordiging afstappen en deze problemen aankaarten. Wil je op een andere manier bijdragen aan het onderwijs, dan is het invullen van de blokevaluaties een goed begin! Door middel van deze evaluaties komen de problemen direct waar ze thuis horen. Wil je meer weten over de verschillende onderwijsorganen? Kijk dan bij het kopje Onderwijsorganen.

Twijfel dus niet als je een vraag of probleem hebt, maar laat het je jaarvertegenwoordiging weten! Zij kunnen je advies geven en verder helpen. Ook ben je van harte welkom met vragen en problemen in de TFV kamer. Schroom dus niet, loop gerust eens binnen en spreek een van ons aan. Je kunt ook altijd per mail bij ons terecht! 

Namens de OWC,

Isa Koning

Vice-Praeses h.t. der Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen

vicepraeses-tfv@radboudumc.nl

Commissieleden:

Isa Koning (VP)

Carlijn Flapper

Ohlin Cremers

Fedde Beukers

Koen den Brok

Guido Kielenstijn

Dieke Wijdeven

Celeste Janssen

Michel de Bot

Duncan Matse

Aryan Zanjani

Danique Johannes

Jackelien Netjes

Mathab Jamal

Lucree Siebers

Charlotte Beniers

Timo Wijma

Mathijs Deriks

Niels van de Beek

Pharmeon

Pharmeon

KNMT

KNMT

Raadsheren

Raadsheren

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Colgate

Colgate

ABN AMRO

ABN AMRO

KRT

KRT

Dental Clinics

Dental Clinics

Tijssen

Tijssen

Karssen

Karssen

HUSK

HUSK

Rovidam

Rovidam

CAS

CAS

DentConnect

DentConnect

Henry Schein

Henry Schein

Vvaa

Vvaa

Sibbing

Sibbing

implacom

implacom

Dental Care Professionals

Dental Care Professionals

Dental Stand Alone

Dental Stand Alone