Het Onderwijs Management Team Tandheelkunde (OMTT)

Het Onderwijs Management Team Tandheelkunde bestaat uit ongeveer 10 leden, met onder andere verschillende docenten, de studieadviseuze en 2 studentleden. De voorzitter is de opleidingsdirecteur, prof. dr. Creugers.

Het OMTT is verantwoordelijk voor het management van het onderwijsprogramma van de opleiding Tandheelkunde. OMT’s bestaan alleen maar op de Faculteit der Medische Wetenschappen en hebben voor een deel een functie die gelijk staat aan sommige Opleidingscommissies op andere faculteiten. Het OMTT is voor het onderwijs op Tandheelkunde één van de belangrijkste organen en is vooral een beslissend orgaan. Het OMTT behandelt de boekenlijsten, de roosters, de blokevaluaties, de inhoud van het curriculum en de onderwijsprogramma’s, en bewaakt de kwaliteit van het onderwijs.

Het aanstellen van de studentleden gebeurt door middel van sollicitaties op het moment dat er een plek vrijkomt. De FSR zal deze sollicitaties afnemen. Studentleden zijn voor onbepaalde tijd aangesteld.

Studentleden OMT Tandheelkunde:

Silke van Enckevort en Ohlin Cremers