KNMT

KNMT

Raadsheren

Raadsheren

ANT

ANT

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Colgate

Colgate

ABN AMRO

ABN AMRO

KRT

KRT

Dental Clinics

Dental Clinics

Tijssen

Tijssen

Pharmeon

Pharmeon

Karssen

Karssen

HUSK

HUSK

Rovidam

Rovidam

Overige commissies

Opleidingscommissie

Deze commissie bestaat uit 12 leden, namelijk 6 studentleden en 6 docentleden.

 

De OLC heeft een adviserende rol. De commissie heeft tot taak, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan verschillende andere commissies over de uitvoering van het onderwijs en over de onderwijs- en examenregeling (de OER). De voorzitster van het jaar 2018-2019 is mw. dr. W.A. Fokkinga.

 

De aanwijzing van de studentleden vindt plaats door middel van verkiezingen. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen. De verkiezingen vinden elk jaar plaats in mei.

 

Studentleden OLC Tandheelkunde:

  • Guido Kielenstijn
  • Elisabeth Heezen
  • Laura Beunk
  • Neelke Colleman
  • Ester Brouwer
  • Wouter Worms