De Opleidingscommissie (OLC)

Deze commissie bestaat uit 12 leden, namelijk 6 studentleden en 6 docentleden.

De OLC heeft een adviserende rol. De commissie heeft tot taak, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan verschillende andere commissies over de uitvoering van het onderwijs en over de onderwijs- en examenregeling (de OER). De voorzitster van het jaar 2017-2018 is mw. dr. W.A. Fokkinga.

De aanwijzing van de studentleden vindt plaats door middel van verkiezingen. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen. De verkiezingen vinden elk jaar plaats in mei.

Studentleden OLC Tandheelkunde:

Sophie Pijpers

Cem Wessels

Jan van Hooft

Elisabeth Heezen

Guido Kielenstijn

Laura Beunk