Opleidingscommissie

Deze commissie bestaat uit 12 leden, namelijk 6 studentleden en 6 docentleden.

De OLC heeft een adviserende rol. De commissie heeft tot taak, gevraagd en ongevraagd, advies uit te brengen aan verschillende andere commissies over de uitvoering van het onderwijs en over de onderwijs- en examenregeling (de OER). De voorzitster van het jaar 2020-2021 is mw. dr. W.A. Fokkinga.

De aanwijzing van de studentleden vindt plaats door middel van verkiezingen. Iedereen kan zich verkiesbaar stellen. De verkiezingen vinden elk jaar plaats in mei.

Email OLC: olc.thk@radboudumc.nl

Studentleden OLC Tandheelkunde:

  • Céleste Janssen
  • Carlijn Flapper
  • Danique Johannes
  • Guido Kielenstijn
  • Duncan Matse
  • Elisabeth Heezen

Pharmeon

Pharmeon

KNMT

KNMT

Raadsheren

Raadsheren

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Colgate

Colgate

ABN AMRO

ABN AMRO

KRT

KRT

Dental Clinics

Dental Clinics

Tijssen

Tijssen

Karssen

Karssen

HUSK

HUSK

Rovidam

Rovidam

CAS

CAS

DentConnect

DentConnect

Henry Schein

Henry Schein

Vvaa

Vvaa

Sibbing

Sibbing

implacom

implacom

Dental Care Professionals

Dental Care Professionals

Dental Stand Alone

Dental Stand Alone