Overige commissies
Tandheelkundig Studenten Overleg

 

Het Tandheelkundig Studenten Overleg is een vergadering van vijf of zes studenten Tandheelkunde met het Dagelijks Bestuur (het afdelingshoofd prof. dr. De Bruyn en de bedrijfsleider mw. drs. Van der Heu) en de opleidingsdirecteur prof. dr. Creugers.

 

Het TSO behandelt algemene studentenaangelegenheden. De meeste onderwijszaken worden in de daarvoor bestemde onderwijsoverlegorganen besproken. In het TSO worden echter deze onderwijszaken besproken waarvoor in andere overlegorganen geen gehoor wordt gevonden. Deze zaken hebben vaak met geld te maken. Er wordt 6 keer per jaar vergaderd.

 

Studentleden TSO:

  • Jan van Hooft
  • Rosalinde Borgman
  • Ohlin Cremers
  • Wouter Worms
  • Celeste Janssen