Pharmeon

Pharmeon

KNMT

KNMT

Raadsheren

Raadsheren

ANT

ANT

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Colgate

Colgate

ABN AMRO

ABN AMRO

KRT

KRT

Dental Clinics

Dental Clinics

Tijssen

Tijssen

Karssen

Karssen

HUSK

HUSK

Rovidam

Rovidam

CAS

CAS

DentConnect

DentConnect

Henry Schein

Henry Schein

Vvaa

Vvaa

Sibbing

Sibbing

implacom

implacom

De kascontrolecommissie, afgekort de kasco, is verantwoordelijk voor het controleren van de financiële stukken die de Quaestor samen met zijn bestuur voorlegt. Deze controle vindt in ieder geval elk half jaar plaats, voordat de financiële stukken door het bestuur in de ALV worden gepresenteerd. De gedane transacties en de bijbehorende boekhouding worden dan gecontroleerd op hun juistheid en verantwoording, en er wordt gekeken naar de financiële gezondheid van de vereniging. De leden die zitting nemen in de commissie zijn vaak oud-Quaestoren.

Commissieleden:

  • Pepijn Merkx(VP)
  • David Koers
  • Floris Scholle