JVT 1

De Jaarvertegenwoordiging van Tandheelkunde jaar 1:

Neelke Colleman
Jolien Erens