De Infectiepreventie Commissie / Commissie Patiëntzorg (IPC/CPZ)

De Infectiepreventie Commissie / Commissie Patiëntzorg houdt zich bezig met alles wat met de patiëntzorg en met name infectiepreventie te maken heeft. Voorbeelden hiervan zijn de infectiepreventieprotocollen die zijn opgesteld voor de opleiding en het beleid rondom patiëntbehandelingen.

In de IPC/CPZ zitten 2 studentleden. Studentleden worden geselecteerd aan de hand van sollicitaties die plaatsvinden op het moment dat er een plek in de commissie vrijkomt. Studentleden worden voor onbepaalde tijd aangesteld.

Studentleden Tandheelkunde IPC/CPZ:

 

Emese van Pinxteren

Sophie Pijpers