Pharmeon

Pharmeon

KNMT

KNMT

Raadsheren

Raadsheren

ANT

ANT

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Colgate

Colgate

ABN AMRO

ABN AMRO

KRT

KRT

Dental Clinics

Dental Clinics

Tijssen

Tijssen

Karssen

Karssen

HUSK

HUSK

Rovidam

Rovidam

CAS

CAS

DentConnect

DentConnect

Henry Schein

Henry Schein

Geschiedenis

Lang bevond de enige Tandheelkundige opleiding van Nederland zich in Utrecht, maar nadat tandheelkunde in 1947 een universitaire studie was geworden startten opleidingen in Groningen (1948), Nijmegen (1961) en Amsterdam (UVA 1964 en VU 1968).

De opleiding Tandheelkunde in Nijmegen liep tijdens de eerste jaren synchroon met Geneeskunde en studentenbelangen werden ondergebracht bij de MFV. Al snel kwam hier verandering in toen Theo van Bladeren met medestudenten het initiatief nam voor een eigen faculteitsvereniging. Op 19 december 1963 werd de TFV Nijmegen opgericht.

Aanvankelijk was de TFV vooral een gezelligheidsvereniging, maar in de ge├źngageerde jaren zeventig voerde een kritisch geluid de boventoon. Commercie werd angstvallig buiten de deur gehouden. Gaandeweg ontstond weer meer ruimte en begin jaren ’80 werd het eerste gala sinds lange tijd georganiseerd, waarna de TFV in 1983 naar Utrechts voorbeeld een groots lustrum vierde en de eerste TFV-almanak het levenslicht zag. Uit die tijd dateert de oprichting van ’t Dappenglaasje. Daarna had ook Nijmegen te lijden onder een tandartsenoverschot, waardoor het aantal opleidingsplaatsen drastisch werd verlaagd en door het geringe aantal studenten het aantal TFV-activiteiten evenredig afnam.

Begin jaren negentig keerde het tij. Sindsdien heeft de TFV de wind weer in de zeilen. Onderwijszaken horen vanaf het begin tot de kerntaken van de TFV, maar daarnaast heeft de TFV zich nadrukkelijk ontwikkeld tot een studievereniging met commissies die op veel gebieden actief zijn.