Facultaire StudentenRaad

De Facultaire StudentenRaad bestaat uit 8 studenten, samengesteld uit studenten van de studies Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Tandheelkunde.

 

De FSR is een medezeggenschapsorgaan voor studenten op facultair niveau. Dit betekent dat studentleden de mogelijkheid hebben om mee te praten over het beleid en bestuur van de universiteit op facultair niveau. De FSR behartigt de belangen van alle studenten van een faculteit. Dit houdt in dat zij alles wat te maken heeft met onderwijskwaliteit kan aankaarten bij de faculteit. Voorbeelden hiervan zijn klachten over onderwijsondersteuning en – voorzieningen (zoals ICT, computervoorzieningen en het gebruik van Blackboard), het lokalentekort, internationalisering, invoering van het bachelor-mastersysteem en huisvesting. Uiteindelijk is de FSR de stem van alle studenten van de faculteit richting de beleidsmakers.

 

Het is een streven om minimaal 2 studenten van Tandheelkunde zitting te laten nemen in de FSR. Welke studenten dit zijn, wordt bepaald aan de hand van een verkiezing die plaats zal vinden in mei.

 

De UMC-Raad kent 24 leden en is een mengelmoes van hoogleraren, promovendi, doktoren en studenten. De UMC-Raad brengt advies uit op gebieden waar patiëntzorg, onderwijs en onderzoek elkaar raken. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van wetenschappelijk onderzoek in de patiëntzorg. Het is voor studenten het ‘hoogst’ mogelijke medezeggenschapsorgaan, maar vergt daarom ook veel tijd naast de studie. Vanuit de FSR zitten 6 studenten in de UMC-Raad, en het is een streven om 1 van deze 6 een Tandheelkunde student te laten zijn.

 

Studentleden Tandheelkunde FSR 2020-2021:

  • Niels van de Beek
  • Jackelien Netjes
Pharmeon

Pharmeon

KNMT

KNMT

Raadsheren

Raadsheren

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Nederlands wetenschappelijke vereniging tandartsen

Colgate

Colgate

ABN AMRO

ABN AMRO

KRT

KRT

Dental Clinics

Dental Clinics

Tijssen

Tijssen

Karssen

Karssen

HUSK

HUSK

Rovidam

Rovidam

CAS

CAS

DentConnect

DentConnect

Henry Schein

Henry Schein

Vvaa

Vvaa

Sibbing

Sibbing

implacom

implacom

Dental Care Professionals

Dental Care Professionals

Dental Stand Alone

Dental Stand Alone