Hallo aankomende studenten Tandheelkunde en Mondzorgkunde! De intro van de HAN en de RU overlappen dit jaar waardoor het voor Mondzorgkunde verwarrend is waar je je moet aanmelden. Het beste is om je aan te melden bij de TFV intro op de RU aangezien je alleen maar bent met studenten met een zelfde studierichting, ook […]

Lees meer →

NVvP najaarscongres ‘PARO NEXTGEN: New Classification. All Generations’ Naar verwachting beginnen de parodontologen en mondhygiënisten in ons land volgend jaar te werken volgens deze nieuwe classificatie. Wat houdt deze classificatie in? Op welke manier past u uw verwijzingen aan? Wat betekent dit voor uw diagnose en verslagen? Het antwoord op deze vragen krijgt u tijdens […]

Lees meer →