foto bestuur

Vlnr. Iris Lenssen, Pepijn Merkx, Ohlin Cremers, Sophie van der Torre, Jeroen Bousché, Pieter Reussing

Het 52e bestuur der Tandheelkundige FaculteitsVereniging Nijmegen:

Praeses: Mw. A.S. van der Torre (Sophie)
Vice-Praeses: Mw. O.G.P. Cremers (Ohlin)
Abactis : Dhr J. Bousché (Jeroen)
Quaestor: Dhr. P. Merkx (Pepijn)
Assessor I: Dhr. P.J. Reussing (Pieter)
Assessor II: Mw. I.A.M. Lenssen (Iris)